Lỗi không nhận vân tay

Tình trạng 1 : Không sử dụng được vân tay khi khởi động lại máy hoặc mở nguồn
Nguyên nhân : Thiết lập bảo mật mặc định của máy bắt buộc phải nhập mật khẩu PIN khi khởi động máy.
Cách khắc phục : Đây là chính sách bảo mật của máy chạy Android nên bạn dùng mật khẩu PIN để khởi động máy.
Tình Trạng 2: Không thể sử dụng vân tay khi mở khóa màn hình
Nguyên nhân : Có thể bạn đã dùng app của bên thứ 3 để tắt màn hình thay vì nút nguồn (vd : Screen off and lock , assistive touch …)
Cách khắc phục : không dùng app bên thứ 3 để tắt màn hình hoặc gỡ hẳn những app dạng này ra khỏi máy.


Tình trạng 3 : Cảm biến vân tay không nhạy,một số thời điểm khôn nhận dc vân tay
Nguyên nhân : Firmware cũ chứa một số bug về module vân tay.
Cách khắc phục : Kiểm tra và cập nhật Firmware mới nhất.

Nguồn: Tham khảo.
>>Xem: thay màn hình samsung j7 prime