Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí trong nhà và ngoài trời do chênh
lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt thừa hoặc tổng hợp. Van một chiều giúp thông gió diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều.
Thông gió tự nhiên bao gồm :
Thông gió do thẩm lọt
Thông gió do khí áp : nhiệt áp và áp suất gió
Thông gió nhờ hệ thống kênh dẫn.

van bi cho việc thông gió diễn ra dễ dàng.jpg

Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài trời thì giữa chúng có sự chênh
lệch áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong.
Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao,
tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chổ. Ở phía
trên các phần tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra
ngoài theo các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng
bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà. Vì vậy, cần sử dụng van bi để điều hòa chúng một cách tốt hơn.

Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ
chênh cột áp 2 phía của kết cấu :
Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột
ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy.
Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống
tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi gian máy.