Mục tiêu của Google là đáp ứng tốt nhất ý định của người tìm kiếm. Khi người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm sau khi nhấp vào kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, đó là một thành công. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi có nhiều kết quả có thể đáp ứng mục đích chính của một truy vấn nhất định. “Mục đích chính của một truy vấn nhất định là gì?” Hãy xem cụm từ tìm kiếm “Bất động sản ở Miami” để giúp trả lời câu hỏi.
Mục đích chính
Ai đó đang tìm kiếm cụm từ “bất động sản ở Miami” có thể đang muốn mua hoặc bán một bất động sản. Đây là mục đích chính của cụm từ tìm kiếm. Chúng tôi có thể tìm kiếm hầu như bất kỳ trang web nào truy cập Dịch vụ Nhiều Danh sách (MLS) ở Hoa Kỳ và tìm kết quả bằng cách sử dụng cụm từ ví dụ như cụm từ "dịch vụ thiết kế website light".
Các thuật toán sử dụng toán học và toán học (trong ngữ cảnh này) và dựa trên xác suất. Khi Google đang xác định kết quả nào để xếp hạng cao nhất, họ đang tìm cách tối đa hóa xác suất để người tìm kiếm hài lòng. Khi nhiều trang web được lập chỉ mục đáp ứng mục đích chính, thuật toán cần xem xét mục đích phụ để xem người tìm kiếm có thể đang tìm kiếm thông tin nào khác.
Ý định thứ cấp làm tăng xác suất một trang web sẽ đáp ứng ý định của họ. Đây là một ví dụ rất đơn giản:
Giả sử 90 phần trăm người tìm kiếm đang tìm mua hoặc bán bất động sản.
Giả sử rằng 10% người tìm kiếm đang tìm kiếm thông tin về thị trường bất động sản ở Miami.
Hầu hết, nếu không phải tất cả các trang web, sẽ thực hiện 90% ý định, nhưng chỉ những trang web có thông tin về thị trường (Miami) trên đầu danh sách mới đáp ứng 100% ý định của người dùng.
Trong trường hợp không có trang web như vậy, Google phải cung cấp danh sách đáp ứng các ý định khác nhau, biết rằng bất kỳ người tìm kiếm nhất định nào cũng có thể nhấp vào kết quả đáp ứng mục đích sai và thất vọng.
Điều này xảy ra khi đó là lựa chọn duy nhất của Google hoặc để đa dạng hóa, nhưng khi một tài nguyên duy nhất đáp ứng nhiều ý định và do đó làm tăng xác suất chúng sẽ làm hài lòng người dùng, thì trang web đó có nhiều khả năng được xếp hạng hơn.
Có dữ liệu bổ sung không phù hợp với ý định đầu tiên nhưng phù hợp với nhu cầu bổ sung. Khi một người tìm kiếm đã hoàn thành mục đích chính của họ (tìm thấy các thuộc tính quan tâm, đọc nghiên cứu thị trường, v.v.), điều hợp lý là họ có thể có bước tiếp theo.
Ví dụ: khi tìm kiếm bất động sản ở Miami, thật hợp lý khi muốn biết những trường học trong khu vực, tỷ lệ tội phạm, giá trị tài sản và hơn thế nữa. Khi bạn tìm thấy một trang web cung cấp thông tin và dựa trên lịch sử, Google sẽ biết truy vấn nào có thể sẽ được tìm kiếm tiếp theo .
Nếu trang web của bạn chứa thông tin của yêu cầu tiếp theo, thì khả năng cao là trang web của bạn sẽ thực hiện ý định của người tìm kiếm.
Bước 1: Xây dựng danh sách từ khóa
Bước đầu tiên là xây dựng danh sách từ khóa. Rất có thể bạn đã làm điều này trước đây, nhưng lần này chúng tôi sẽ mở rộng tìm kiếm của mình ngoài những cụm từ chuyển đổi mà chúng tôi thường tập trung vào.
Các cụm từ chuyển đổi mà bạn có thể đã có trong danh sách của mình có thể (mặc dù không nhất thiết) tập trung vào các cụm từ mục đích chính. Nếu bạn là một nhà môi giới bất động sản ở Miami, các thuật ngữ như “bất động sản Miami” sẽ nằm trong danh sách của bạn.
Lần này, chúng tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận khác. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các điều khoản mục đích phụ và bổ sung, có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt nhưng vô cùng có giá trị.
Điều đầu tiên bạn sẽ làm là xem xét các công cụ nghiên cứu từ khóa yêu thích của bạn. Mỗi thứ đều có ưu và nhược điểm, nhưng may mắn thay, đối với mục đích của chúng tôi, bạn sử dụng cái nào không thực sự quan trọng. Chúng tôi không tìm kiếm ước tính lưu lượng truy cập, chúng tôi đang tìm kiếm ý tưởng nội dung để khối lượng tìm kiếm cụ thể không quan trọng bằng việc hiểu tỷ lệ.
Tôi sẽ giả định rằng mọi người trong khán giả đều có quyền truy cập vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google hoặc có thể chuyển đổi quy trình sang công cụ bạn sử dụng. Bây giờ đã đến lúc xây dựng danh sách của bạn.
Mức độ bạn muốn tiếp tục nghiên cứu từ khóa sẽ khác nhau tùy theo thị trường ngách của bạn , nhưng tôi thường khuyên bạn nên đi càng rộng càng tốt. Trong trường hợp này, tôi sẽ bắt đầu với một từ duy nhất “Miami” và nhận được kết quả:

Thêm tất cả các từ khóa vào một kế hoạch, đảm bảo chọn "chính xác" làm loại đối sánh. Làm như vậy không thực sự thêm tất cả các truy vấn hàng đầu bao gồm “Miami”; Google giảm các truy vấn xuống những gì họ cho là có thể, vì vậy họ không bao gồm tất cả mọi thứ.
Để bổ sung danh sách này và đảm bảo bạn đang nhận được tất cả các điều khoản quan trọng nhất, bạn cũng sẽ muốn truy vấn “bất động sản ở Miami”, “nhà ở Miami”, “các khu vực lân cận ở Miami”, “thế chấp ở Miami” và khá nhiều thứ khác mà bạn có thể nghĩ đến mà thị trường mục tiêu của bạn có thể tìm kiếm liên quan đến ý định chính và phụ.
Tải xuống danh sách của bạn và xóa tất cả các cột ngoài Từ khóa và Số lần Tìm kiếm Trung bình Hàng tháng (chỉ đối sánh chính xác). Bây giờ công việc thực sự bắt đầu.
Bước 2: Thời gian phân loại
Bước tiếp theo là phân loại từ khóa của bạn.
Nhóm các điều khoản của bạn lại với nhau theo ý định của chúng. Bạn nhận được càng nhiều hạt càng tốt.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ hệ thống nào bạn muốn để phân loại từ khóa của mình. Để giữ mọi thứ đơn giản, tôi có xu hướng thêm một cột vào bảng tính của mình và sử dụng khóa chữ và số.
Nếu đó là một danh sách ngắn với một vài lớp, tôi sẽ sử dụng các con số. Nếu đó là một danh sách lớn hơn, tôi sẽ chọn các chữ cái hoặc kết hợp phụ thuộc chủ yếu vào vị trí bàn phím.
Điều quan trọng là phải giữ một tài liệu notepad hoặc nhật ký tương tự về ý nghĩa của các phân loại của bạn. Nó chỉ có giá trị phân loại các mục có thể được người tìm kiếm quan tâm trước, trong hoặc ngay sau chu kỳ chuyển đổi.
Tôi giữ phân loại cơ bản hơn một chút ở đây. Ví dụ: bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã gộp tất cả các sự kiện vào một lớp để bao gồm mọi thứ từ truy vấn “phải làm gì” đến những nơi cần đi. Đôi khi cách tiếp cận rộng như thế này có thể hoạt động tốt như vòng đầu tiên, tiếp theo là vòng thứ hai của nghiên cứu tương tự này cho từng phần nếu nó sẽ là một sự xây dựng đáng kể. Tôi sẽ không đưa nó đi xa như vậy, nhưng điều này cần được lưu ý.
Vào cuối giai đoạn này, bạn sẽ có một cái gì đó giống như sau:

Bước 3: Đánh số
Bước tiếp theo là đặt một số con số trên các loại nội dung khác nhau.
Bạn đã xác định rằng tất cả các truy vấn không được phân loại là "không áp dụng" (NA) có thể liên quan đến một số thời điểm trong hành trình của người tìm kiếm. Sử dụng những gì chúng tôi có, chúng tôi có thể thấy từng lĩnh vực này có thể hỗ trợ cải thiện xác suất trang web của chúng tôi đáp ứng mục đích của người dùng như thế nào.
1. Trước tiên, hãy xóa tất cả các hàng cho các từ khóa không có mức độ liên quan.
2. Thứ tự theo lớp, sau đó thêm khóa và trường xác suất như:

3. Bước tiếp theo là tìm tổng khối lượng truy vấn có liên quan đến một chuyển đổi theo cách nào đó bằng cách sử dụng tính năng SUM:

4. Và cuối cùng, bạn sẽ sử dụng SUM một lần nữa để tìm tỷ lệ phần trăm tác động của một nhóm nội dung cụ thể theo ý định (với một cảnh báo LỚN lớn mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây). Trong trường xác suất cho mỗi mục nhập khóa, bạn chỉ cần thêm công thức: = SUM (B2: B43) * 100 / B144
Điều chỉnh B2:B43 được in đậm để phản ánh các hàng lớp (ví dụ: từ hàng 2 đến hàng 43 trong bảng tính của tôi, chúng tôi có các giá trị cho lớp 1 (bất động sản).
Phần này của công thức sẽ thêm các ô này lại với nhau. B144 được in đậm sẽ được thay thế bằng ô bạn đã tạo ở Bước 3 với tổng khối lượng tìm kiếm của tất cả các truy vấn.
Nhìn chung, công thức này tạo ra tỷ lệ phần trăm của tất cả các tìm kiếm có liên quan mà mỗi lớp đại diện. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi nhận được:

Trong bước cuối cùng, chúng ta cần điều chỉnh trọng lượng vì một số lớp có liên quan nhưng không bằng nhau.
Một người dùng tìm kiếm thông tin thế chấp rõ ràng là có nhiều khả năng quan tâm đến bất động sản hơn là một người tìm kiếm thông tin thời tiết. Vì vậy, chúng tôi cần điều chỉnh các con số dựa trên tác động của chúng đối với những người dùng cụ thể mà chúng tôi đang nhắm mục tiêu. Để làm điều này, chúng ta cần thêm ba cột cuối cùng. Đây là sản phẩm cuối cùng sẽ trông như thế nào:

Cột đầu tiên chúng tôi sẽ thêm là G, mà tôi đã đặt tiêu đề là “Có thể”. Nó sử dụng thang điểm 100.
Tôi đã xếp loại những gì tôi tin là khả năng người tìm kiếm loại thuật ngữ đó có liên quan đến người dùng của tôi.
Trong ví dụ của tôi, tôi tin rằng 2 phần trăm người dùng tìm kiếm trường học quan tâm đến bất động sản.
Trong cột H, tôi đã thêm cột "Đang làm việc" , là một giá trị được điều chỉnh. Tôi cần biết giá trị của cột xác suất sẽ là bao nhiêu khi tôi tính đến hệ số từ cột " Có thể" .
Bạn sẽ nhận thấy giá trị "bất động sản" được nhân với 100 trong cột "Đang làm việc" , vì nó có hệ số "Có thể" là 100. "Trường học" chỉ nhân đôi, vì nó có hệ số 2.
Điều này được thực hiện bằng cách thêm công thức sau vào ô H3: = F3 * G3
Nếu bạn chọn góc dưới cùng bên trái của ô trên cùng và kéo nó xuống (hoặc nhấp đúp vào nó), công thức sẽ sao chép xuống các hàng mà bạn có giá trị "Xác suất".
Sau khi hoàn tất, hãy sử dụng công thức SUM để thêm và tổng tất cả các giá trị đã điều chỉnh (trong trường hợp của tôi) trở thành ~ 434,38.
Và bây giờ, bước cuối cùng là thêm công thức sau vào I3 trong cái mà tôi đã gọi là cột “Trọng lượng điều chỉnh”: = F3 * G3 / $ H $ 19 * 100
Kéo nó xuống hoặc nhấp đúp và bạn sẽ cần điều chỉnh độ đậm trong công thức để tham chiếu ô SUM trong cột H.
Lưu ý rằng tôi đã đặt một chuỗi ($) trước tham chiếu cột và hàng. Khi bạn kéo một ô công thức để sao chép nó vào các hàng bên dưới nó, các giá trị sẽ thay đổi. Tham chiếu đến ô F3 sẽ điều chỉnh thành ô F4. Bằng cách đặt chuỗi ($) trước mỗi giá trị, chúng tôi ngăn điều này xảy ra, trong trường hợp này, khóa tham chiếu đến ô H19 thay vì để giá trị đó thay đổi thành H20, H21, v.v.
Công thức này cung cấp cho chúng tôi phần trăm trọng số của mỗi lớp sau khi giá trị "Có thể" của chúng tôi được tính vào.
Bây giờ chúng tôi có một lộ trình
Bây giờ chúng tôi có một lộ trình phát triển nội dung và chúng tôi đã chỉ định một xác suất cho các lớp nội dung khác nhau .
Như với hầu hết tất cả dữ liệu, điều này cần được xem xét bằng con mắt quan trọng, nhưng nó cho chúng ta một điểm khởi đầu rất tốt để biết cơ hội của chúng ta nằm ở đâu và nơi chúng ta nên tìm cách mở rộng nội dung của mình để tăng xác suất đáp ứng ý định của người tìm kiếm .
Nếu nội dung duy nhất xuất hiện trên trang web là danh sách bất động sản, bạn sẽ có 54,58% xác suất đáp ứng ý định của người tìm kiếm (khi chúng tôi bao gồm ý định phụ và ý định bổ sung).
Nếu chúng tôi thêm nội dung liên quan đến các trường học trong khu vực, chúng tôi sẽ thêm xác suất 13,46 phần trăm vào ví dụ của mình.
Một điều cần lưu ý chính là tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn chọn đúng giá trị “Có thể xảy ra”.
Chọn không chính xác và bạn sẽ làm lệch các loại nội dung sai. Trước khi bắt đầu đánh giá các lớp nội dung, tôi thường xem xét nội dung của 10 trang web hàng đầu cho các thuật ngữ chính của tôi VÀ cũng xem năm hoặc 10 trang web hàng đầu để xếp hạng nội dung cho lớp đó.
Điều này sẽ giúp xác nhận rằng bạn đã định giá đúng;Học các chặn IP tại đây và nếu một số hoặc nhiều đối thủ cạnh tranh xếp hạng của bạn có nội dung này, nó sẽ làm tăng tỷ lệ cược rằng nó thực sự có giá trị và bạn đã chỉ định chính xác.
Việc xem xét các trang web xếp hạng nội dung bằng cách sử dụng các từ khóa cụ thể cũng sẽ giúp xác nhận cách hiểu của bạn về ý nghĩa của truy vấn hoặc những gì Google tin rằng người dùng đang tìm kiếm là chính xác.
Phần kết luận
Đây là cách bạn đặt các con số vào các lớp nội dung của mình để biết loại nội dung nào sẽ làm tăng xác suất đáp ứng ý định của người tìm kiếm.
Trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thay đổi nhanh chóng và quan trọng này, phương pháp này có thể giúp bạn tập trung vào những gì có nhiều khả năng di chuyển kim xếp hạng nhất.