phát triển căn nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về căn bản sẽ đạt đc nhiều kết quả đáng chú ý, từng bước đáp ứng đc nhu cầu về căn nhà ở đi theo mức gia tăng dân số.

tuy vậy, quá trình phát triển ngôi nhà sống trên TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa đáp ứng đc nhu cầu không nhỏ về nhà sống giá thấp, nhà ở cộng đồng, căn nhà sống hợp với khả năng bỏ ra trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân số toàn TPHCM sẽ không nghỉ hơn 1,8 triệu người, diện tích S ngôi nhà sống bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục gia tăng 2 triệu con người. để thỏa mãn nhu cầu ngôi nhà sống cũng như khắc phục các tránh trong đi lên ngôi nhà sống 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hiện triển khai đề án “Xây dựng chương trình phát triển căn nhà ở TPHCM thời điểm 2021-2030”. đi theo đó, mục tiêu đưa ra, mang lại năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S căn nhà sống bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định vào cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng quy hoạch sàn nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích căn nhà sống bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến trong cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra phía đi lên đa dạng các loại hình căn nhà sống, đa dạng hình thức đầu tư để huy động nhiều nguồn lực xã hội.

Về đi lên ngôi nhà Thương Mại, TPHCM khuyến nghị công ty đầu tư áp dụng những loại technology còn mới trong xây dựng và sử dụng các loại nguyên vật liệu quy hoạch hợp lý. Cơ quan tác dụng giúp giải quyết các gian nan vướng bận bịu đến người mua trong các việc được mang lại chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng liên quan tỷ lệ 1/500. tăng nhanh việc ứng dụng công nghệ tin tức vào nghành nghề quản lý, xây dựng, dự án thiết kế, phát triển ngôi nhà ở. tổ chức nghiên cứu, thiết kế cũng như áp dụng những loại căn nhà sống thiên nhiên cùng với môi trường, thích ứng cùng với biến đổi nhiệt độ, rất có thể tái dùng, tái tổ chức cơ cấu hoặc tái chế những nguồn khoáng sản đã dùng.
TPHCM cũng trở thành ban hành nhiều cơ chế bức tốc hợp tác quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính để không giảm sự khả thi, tăng nhanh việc triển khai những dự án đầu tư xây dựng phát triển căn nhà ở theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và bổ sung vào danh mục các dự án công trình kêu gọi dự án theo hình thức PPP của TP. Hồ Chí Minh.

Về ngôi nhà sống xã hội, tiếp tục thực hành đa dạng hóa các phân khúc dự án quy hoạch căn nhà ở xã hội cho tất cả những người thu nhập thấp, công ty yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn túi tiền nhằm dự án xây dựng các nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu ngôi nhà nước khiến cho thuê. Rà soát, sắp đặt vùng đất 20% đất ở trong các dự án công trình căn nhà sống dịch vụ thương mại trên 10ha, để thúc đẩy thực hiện đầu tư quy hoạch, tạo lập quỹ căn nhà xã hội cho thành phố; xác định vị trí cũng như ưu tiên sử dụng nhiều quỹ đất nhà nước trực tiếp điều hành do những doanh nghiệp lớn đang được sử dụng làm ngôi nhà xưởng chế tạo trên nhiều quận huyện ở trong diện phải di chuyển trong nhiều khu chế xuất, vùng đất do những cơ quan nhà nước hiện đang được điều hành nằm trong diện sắp đặt lại nhằm đầu tư xây dựng nhà ở cộng đồng thuộc về căn nhà nước.

TPHCM luôn dự án thiết kế hay tiến hành đấu thầu chọn bộ phận thực hiện quy hoạch theo hình thức BT thanh toán giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu ái sắp xếp vốn Chi tiêu, tạo nên vùng đất sạch trên nhiều khu vực ngoại thành dọc những trục cơ sở giao thông công cộng, đặc biệt là nhiều đường metro, nhiều tuyến đường vành đai nhằm thực hành các dự án ngôi nhà ở cộng đồng. sắp xếp vốn Chi tiêu nhằm dự án quy hoạch ngôi nhà ở xã hội thuộc sở hữu căn nhà nước, nhằm giải quyết cho các hộ gia đình nổi bậc gian truân về ngôi nhà sống, không thể thuê căn nhà sống cộng đồng do doanh nghiệp dự án xây dựng.

đồng thời đó, nhằm đi lên nhà sống riêng lẻ do dân tự xây, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chánh, đơn giản thủ tục trong những công việc cung cấp phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cung cấp thông tin thiết kế đối với căn nhà ở hiếm hoi để người dân lợi ích trong những công việc đầu tư thiết kế mới mẻ, hồi phục căn nhà ở theo nhu cầu cũng như tiềm năng.

theo định hình của các Chuyên Viên thiết kế khu đô thị, có kế hoạch đi lên căn nhà sống của TPHCM vào thời điểm đến rất chính xác với nhiều biện pháp khả thi và thích hợp cho mỗi đối tượng người sử dụng. cùng với giải pháp khiến này, TPHCM tiếp tục đạt được mục đích đáp ứng nhà sống mang đến cư dân TP.HCM.