UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phương án đầu tư đường bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ VNĐ đi theo hình thức phối kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước.

dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được ý kiến đề xuất dự án theo giải pháp phối hợp giữa đầu tư công cũng như dự án PPP có sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước 50%.đọc thêm : dự án công trình TNR Amaluna Trà Vinh công bố Báo Giá mới mẻ đến quý khách

trên hạ tầng thống nhất về phương án phía tuyến giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như những tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài tầm 46,5 km, xuất hiện điểm đầu trên Km91+200 nối trong đường tỉnh 978 thuộc tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với tuyến hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau, bên cắt ngang giai đoạn 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, thời gian qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nhiều chiến thuật đầu tư cùng với 3 kịch bạn dạng được nêu ra nhằm Để ý đến, cân nhắc cũng như lựa chọn.

trước tiên là dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) và không tồn tại sự tham gia góp vốn của phòng nước.

Thứ hai khi là dự án đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và có sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 50% từ túi tiền trung ương giúp đỡ, vốn do nhà đầu tư thu xếp 1/2.

Thứ ba là đầu tư đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối hợp cùng với đầu tư công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách khiến 2 dự án thành phần: dự án thành phần 3a đc đầu tư công (đầu tư các cầu rộng lớn cũng như điểm giao khác mức, triển khai vào giai đoạn 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ đồng, dùng Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b đầu tư theo hình thức giấy tờ BOT (tổng mức dự án sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước một nửa từ Chi tiêu trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 50% là vốn khách hàng tự thu xếp). thời gian hoàn vốn mang lại dự án thành phần 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu đánh giá 3 chiến thuật đầu tư nhận thấy để làm dự án dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong giai đoạn 2021 - 2025 đi theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng khả năng khả thi, sức hút và phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng dự án kết cấu cơ sở giao thông thì chiến thuật kết hợp giữa dự án công cũng như dự án đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước 50% khi là khả thi nhất. chiến thuật đầu tư này đã được các UBND địa phương thống nhất gồm có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm công việc với Tỉnh ủy, UBND và những sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật đầu tư dự án công trình, thống nhất phía con đường và đã ra đời Ban lãnh đạo, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo, mời những chuyên gia, các bộ phận liên quan tham gia. lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã liên tục ứng trước túi tiền địa phương nhằm thực hành nhiều giấy tờ thủ tục sắp tới đầu tư và bồi thường, giải phóng bên bằng mang đến dự án công trình.bài viết liên quan : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút phần đông nhà đầu tư

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, Thủ tướng Chính phủ sẽ chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì chuẩn bị đầu tư dự án công trình, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ thống nhất ủng hộ việc chuyển giao tỉnh Cà Mau làm cơ quan căn nhà nước xuất hiện thẩm quyền thực hành dự án. vì thế, để đảm bảo phù hợp với chuẩn mực pháp luật về dự án công cũng như đầu tư theo phương thức công ty đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau khiến cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án.

con đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là tuyến đường trục dọc trong chốn Đồng bằng con sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mạng mặt đường bộ đường cao tốc Việt Nam mang đến năm 2020 và triết lý mang đến năm 2030. Việc đầu tư con đường cao tốc này tiếp tục tham gia thông đường đường cao tốc Bắc - Nam mặt Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn chỉnh mạng lưới cơ sở giao thông vào khu vực, tham gia nhiều trung tâm TP.HCM rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, tham gia các cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá chỉ - Bạc Liêu, hồi phục thực trạng ùn tắc hạ tầng giao thông vào địa điểm, tạo ĐK thúc đẩy đi lên tài chính - văn hóa - cộng đồng địa điểm Tây Nam Bộ.