- mô tả được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- tả được quy đệ lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Aqua

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- biểu hiện được những hiện tượng, nguyên nhân và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- thể hiện được quy Trình lắp đặt thiết bị luận bàn nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị luận bàn nhiệt và van tiết lưu;

- biểu hiện được những hiện tượng, duyên cớ và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu;

- biểu đạt được quy đệ lắp đặt hệ thống đường ống bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- trình diễn.# được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- trình diễn.# được quy Trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/may-lanh-1hp-inverter

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, từ đó lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân công, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- Trình bày được những hiện tượng, duyên cớ và cách rà, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá Trình lắp đặt hệ thống điện;

- tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- miêu tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, rà soát;

- diễn tả được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- thể hiện được quy đệ trình hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các thông số đo lường, lập được kế hoạch, dự tính thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- trình diễn.# được những hiện tượng, duyên do và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng trong quá đệ trình thực hiện việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- trình diễn.# được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- thể hiện được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- trình diễn.# được quy đệ bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- miêu tả được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh Reetech