(GDVN) - Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới thuận tiện và phù hợp với giáo dục tiểu học không những thế cần quán triệt 1 số vấn đề để hướng tới một nền giáo dục hiện đại và nhân bản.

LTS: Thêm một năm học mà bộ máy giáo dục cả nước áp dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc thẩm định học trò tiểu học sắp qua.

========> Xem thêm: thuê gia sư

Nhằm giúp giáo viên thực hành tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về thẩm định học trò tiểu học thì theo tôi cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, gia sư 1 số vấn đề sau:

trước tiên, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức sinh hoạt kỹ thuật trường, cụm trường để giúp cô giáo nâng cao nhận thức những khó khăn mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích thẩm định học sinh tiểu học theo Thông tư 30:

- đánh giá thứ nhất để giáo viên điều chỉnh cách dạy, tác động hợp lý với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Quan sát hoặc rà soát nhanh, gia sư có thể nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của mỗi học trò qua 1 hoạt động học tập.

[center !important]một số vấn đề lưu ý trong công đoạn thực hiện Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, người dạy học có thể điều chỉnh cách ảnh hưởng phù hợp với mỗi đối tượng, giúp mọi học trò có cơ hội hoàn tất được nội dung học tập.

thầy giáo cần khắc phục sai lầm về nhận thức cho rằng: thẩm định theo Thông tư 30 là chuyển giám định bằng điểm sang giám định bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai trái trong giám định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học trò đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần phấn đấu hơn”,…

- Trên cơ sở mục đích trên, thẩm định theo quan niệm của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học trò.

giả thử thực hành được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân bản hơn, đó là: học để lớn mạnh con người và người dạy học sẽ phải từ bỏ thói quen quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung giám định học sinh:

giả thiết giám định bằng điểm theo cách làm cho trước đây, học sinh chỉ được thẩm định kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được để ý vì không được thẩm định, xếp loại, không phù hợp Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới thuận tiện và phù hợp với giáo dục tiểu học, thuận tiện và phù hợp với ý kiến tiến bộ trong đánh giá của giáo dục tiên tiến: chuyển từ thẩm định kết quả học sang đánh giá sự học, thẩm định để giúp học trò tiến bộ, vì sự tiến bộ của học sinh.

những khó khăn, gặp vấn đề trước tiên để đổi thay nhận thức, thay đổi lề thói là hiện hữu. Nhưng giả sử cùng hướng tới ích lợi thực của người học, vì 1 nền giáo dục đương đại và nhân bản, tôi tin gia sư tôi và quý vị sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng