Phần mềm kế toán DX

Phần mềm kế toán DX là bộ ứng dụng và chương trình máy tính tự động hóa quản lý tài chính trong môi trường doanh nghiệp và giúp người quản lý xử lý các hoạt động kế toán của họ. Hệ thống phần mềm kế toán được thiết kế cho kế toán viên tự do và đội ngũ kế toán, dựa trên đó chúng thay đổi từ các ứng dụng đơn đơn cho đến các giải pháp nhập kép, cấp doanh nghiệp. Phần mềm giúp giảm chi phí và báo cáo chính xác về hoạt động tài chính của bạn và cải thiện chất lượng của các quyết định kế toán của bạn.


Xem thêm: có nên thuê phần mềm kế toán không

Phần mềm kế toán DX cốt lõi đó là thành phần cơ bản của tất cả các phần mềm kế toán, vì vậy hãy đảm bảo bạn đang có mô-đun này. Các tính năng bao gồm sổ cái chung, tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, tài sản cố định và đối chiếu ngân hàng. Hầu hết các nhà cung cấp cung cấp điều này như là kế hoạch cơ bản của họ, trong khi một số nhà cung cấp thậm chí còn cung cấp nó như một freemium để đưa bạn lên tàu cho các đăng ký được trả tiền trong tương lai.

Phần mềm kế toán DX Thanh toán & lập hóa đơn

mô-đun này có thể là một phần của mô-đun cơ bản hoặc là một thành phần riêng biệt. Nó cho phép bạn tự động hóa các bộ sưu tập thường xuyên. Thanh toán & Lập hóa đơn có thể thay đổi theo ngành dựa trên phương thức thanh toán, tiêu chuẩn và thông lệ của ngành và quy mô hoạt động.

Ngân sách & Dự báo - thường được đóng gói dưới dạng tiện ích bổ sung, mô-đun này cho phép bạn ước tính ngân sách năm tới dựa trên dữ liệu lịch sử và mục tiêu bán hàng. Một mô-đun độc lập có thể hợp nhất các dự báo và ngân sách bộ phận khác nhau cho ước tính chung của công ty, trong khi tính năng đi kèm thường chỉ cho phép một công cụ dự báo và ngân sách duy nhất.


Xem thêm:phần mềm kế toán cho công ty may mặc