Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa vi khuẩn trong ruột và đáp ứng miễn dịch chống ung thư ở gan. Nghiên cứu của họ, được xuất bản trực tuyến vào ngày 24 tháng 5 tại Science , được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư (CCR) tại Viện Ung thư Quốc gia (NCI). Nó cho thấy vi khuẩn được tìm thấy trong ruột của chuột ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch chống ung thư của gan. Những phát hiện này có ý nghĩa cho việc hiểu các cơ chế dẫn đến ung thư gan và các phương pháp trị liệu để điều trị chúng. NCI là một phần của Viện Y tế Quốc gia.

Tim Greten, MD, của NCI cho biết: “Những gì chúng tôi tìm thấy bằng cách sử dụng các mô hình khối u khác nhau là nếu bạn điều trị chuột bằng kháng sinh và do đó làm suy yếu một số vi khuẩn, bạn có thể thay đổi thành phần tế bào miễn dịch của gan, ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u ở gan. CCR, người đứng đầu nghiên cứu. “Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng ta học được từ nghiên cứu cơ bản có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về ung thư và các phương pháp điều trị có thể.”

Vi sinh vật là bộ sưu tập vi khuẩn và các vi sinh vật khác sống trong hoặc trên cơ thể. Ở người, tỷ lệ lớn nhất của tổng số microbiome của cơ thể là trong ruột. Mặc dù nghiên cứu sâu rộng về mối quan hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và ung thư, vai trò của vi khuẩn đường ruột trong sự hình thành ung thư gan vẫn chưa được hiểu rõ.

Để nghiên cứu xem vi khuẩn đường ruột có ảnh hưởng đến sự phát triển của các khối u trong gan hay không, tiến sĩ Greten và nhóm của ông đã tiến hành một loạt các thí nghiệm với chuột. Họ sử dụng ba mô hình chuột của ung thư gan, và thấy rằng khi họ tiêu diệt vi khuẩn đường ruột bằng cách sử dụng kháng sinh “cocktail”, những con chuột có kháng sinh phát triển các khối u gan ít hơn và nhỏ hơn và đã làm giảm di căn đến gan.

Các nhà nghiên cứu tiếp theo nghiên cứu các tế bào miễn dịch trong gan để hiểu làm thế nào sự suy giảm của vi khuẩn đường ruột ngăn chặn sự phát triển khối u ở gan của những con chuột được điều trị bằng kháng sinh. Điều trị kháng sinh làm tăng số lượng của một loại tế bào miễn dịch được gọi là tế bào NKT ở gan của chuột. Các thí nghiệm khác cho thấy, trong cả ba mô hình chuột, sự giảm khối u gan phát triển do điều trị kháng sinh phụ thuộc vào các tế bào NKT này. Tiếp theo, họ thấy rằng sự tích tụ của các tế bào NKT trong gan dẫn đến sự gia tăng sự biểu hiện của một protein gọi là CXCL16 trên các tế bào lót bên trong các mao mạch trong gan.

“Chúng tôi tự hỏi, tại sao những con chuột được điều trị bằng thuốc kháng sinh có nhiều sản xuất CXCL16 hơn trong các tế bào nội mô này?” Tiến sĩ Greten nói. “Đó là điểm quan trọng, khi chúng tôi thấy rằng các axit mật có thể kiểm soát sự biểu hiện của CXCL16. Sau đó chúng tôi nghiên cứu sâu hơn, và thấy rằng nếu chúng ta đối xử với những con chuột có axit mật, chúng ta thực sự có thể thay đổi số lượng tế bào NKT trong gan, và do đó số lượng khối u trong gan. ”


Xem thêm >>> http://americastarbooks.com/sach/