Nước thải dệt nhuộm là một trong những nguồn nước nguy hại nhất của tác động công nghiệp. Và do vậy, việc xử lý nguồn nước này vẫn luôn là một yên cầu cấp bách

Tổng quan: Nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm hoạt tính, một nguồn thải tương đối nhiều ở Việt Nam ngày nay và đang có xu thế tăng lên do nhu cầu của thị trường. Thuốc nhuộm hoạt tính là một chất hữu cơ mang màu khó phân hủy sinh học, khi được thải vào môi trường, nó sẽ làm cản trở tài năng xuyên qua của ánh sáng mặt trời, giảm nồng độ hoà tan oxy trong nước. Nhiều chất màu là chất độc so sánh với các loài sinh vật, thực vật trong nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm
bí quyết: đề xuất các cách xử lý như:
– Oxi hóa hóa học

– Keo tụ tạo bông kết hợp quá trình lằng

– công đoạn hóa lý kết hợp với sinh học

– quá trình fenton hóa

Các loại quặng dễ kiếm trong trùng hợp và hóa chất trợ keo tụ

Có số đông cách xử lý nước thải dệt nhuộm đã được đưa ra. Song với đó giá thành xứ lý và hiệu quả nhất xử lý vẫn là một thách thức lớn khi lựa chọn một bí quyết xử lý cho ưng ý và đạt hiệu quả nhất xứ lý cao.bí quyết hóa lý được các nhà kỹ thuật nghĩ đến trước tiên. Sử dụng các hóa chất keo tụ như PAC, phèn sắt, vôi và các chất trợ keo tụ phối hợp so sánh với công đoạn lắp ráp lắng để hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên hiệu quả nhất xử lý không cao hơn 90% và nước thải đầu ra vẫn không đạt được chuẩn QCVN 24:2009 BTNMT.

Các cách oxi hóa bậc cao hay Fenton hóa ít được sử dụng vì đòi hỏi mức giá rất cao và trình độ am hiểu cao. cách sinh học chuyên dụng cho nước thải ít ô nhiễm và ít độc hại với chúng. Tạo môi trường ưng ý cho vi sinh vật lớn mạnh và xử lý nước. => xử lý chất thải công nghiệp

Xem xét hiệu quả từ nhiều công đoạn: Lựa chọn phương pháp cho ưa thích nên cách kết hợp giữa công đoạn lắp ráp hóa lý và sinh học đã được đề ra. Xứ dụng hóa lý trước sinh học mục đích làm giảm thiệu bớt ô nhiễm đầu vào, sa thải bớt các tác nhân độc hại để có môi trường thích hợp cho vi sinh vật tăng trưởng. Sau quá trình hóa lý là quá trình sinh học để thải trừ hoàn toàn chất ô nhiễm ra khỏi nước.

Tham khảo: http://www.xulychatthaicongnghiep.net/