Công ty bạn đang dùng chiếc máy in Brother, đột nhiên bản in hôm nay lại bị mờ, chữ đậm chữ nhạt nhìn rất khó coi. Dấu hiệu này cho thấy